Notodden Renovasjon og Gjenvinning AS (NRG) drifter den kommunale renovasjonsordningen i kommunene Notodden og Hjartdal. NRG er også en totalleverandør av ekstern avfallshåndtering for bedrifter og private. Vi formidler alle typer avfalls-containere og transport -og tømme-tjenester som naturlig hører inn under dette.

NRG anser bedriftens aktive miljøarbeid som et bidrag for et bedre og mer bærekraftig miljø i samfunnet rundt oss. Dette er verdier vi ønsker å dele med både våre kunder og våre underleverandører. Miljøarbeidet i bedriften hjelper oss også i det daglige med å ha fokus på vårt eget miljøavtrykk. Miljøarbeidet er derfor en integrert del av vår daglige virksomhet og er en viktig del i våre langsiktige strategier.

  • Vi skal minimere og forebygge negativ miljøpåvirkning gjennom stadige forbedringer av virksomheten.
  • Vi skal informere, engasjere og rådføre oss med våre medarbeidere i miljøspørsmål.
  • Vi skal ha en åpen holdning til allmennheten, kunder og myndigheter om vårt miljøarbeid.
  • Vi skal følge, og gjerne overgå, gjeldende lover, forskrifter og øvrige krav.

Miljøpolicyen utgjør grunnlaget for å fastsette og følge opp våre miljømål.

Notodden, 10.12.2022

Kjetil Johan Pladsen
Daglig leder, NRG