Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet
Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

NRG anser bedriftens aktive miljøarbeid som et bidrag for et bedre og mer bærekraftig miljø i samfunnet rundt oss. Dette er verdier vi ønsker å dele med både våre kunder og våre underleverandører. Miljøarbeidet i bedriften hjelper oss også i det daglige med å ha fokus på vårt eget miljøavtrykk. Miljøarbeidet er derfor en integrert del av vår daglige virksomhet og er en viktig del i våre langsiktige strategier.

  • Vi skal minimere og forebygge negativ miljøpåvirkning gjennom stadige forbedringer av virksomheten.
  • Vi skal informere, engasjere og rådføre oss med våre medarbeidere i miljøspørsmål.
  • Vi skal ha en åpen holdning til allmennheten, kunder og myndigheter om vårt miljøarbeid.
  • Vi skal følge, og gjerne overgå, gjeldende lover, forskrifter og øvrige krav.

Miljøpolicyen utgjør grunnlaget for å fastsette og følge opp våre miljømål.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS så send oss gjerne dine forslag til post@notoddenrenovasjon.no

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,

Vennlig hilsen
Notodden Renovasjon & Gjenvinning AS
Kjetil Pladsen, Daglig leder