Vi hjelper deg med ditt spesialavfall.

Eksempler på farlig avfall som inneholder miljøgifter kan være impregnert trevirke, sparepærer, små elektronikk, kabler, isolerglassruter, isolasjon, lakk, lim og fargestoff, plantevernmidler mv. I tillegg er det separate forskrifter for enkelte typer avfall med miljøgifter,  eksempelvis PCB vinduer, EE avfall, kuldemøbler, bilvrak, spillolje, asbest o.l.

Ta kontakt for avtale om henting og destruering av spesialavfall.

 

Tjenesten utføres i samarbeid med Norsk Gjenvinning.