Har du sensitivt avfall som må makuleres?

Vi leier ut låsbare sikkerhetscontainere i ulike størrelser og foretar tømming, makulering og destruering etter gjeldene forskrifter.

Ta kontakt for avtale om enkeltoppdrag eller faste oppdrag.